فهرست

برگزاری جشنواره عمران وسلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

گزارش تصویری جشنواره عمران وسلامت در غرفه دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،دکتر صدرالسادات معاون توسعه وزارت بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین کشوری و دانشگاهها