بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مهدی شهبازی

دکتر مهدی شهبازی

متخصص ایمونولوژی پزشکی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۱۹
تلفن داخلی ۴۱۰
فکس ۳۲۱۹۴۷۱۹
پست الکترونیکی mehdishahbazi60@yahoo.com