فهرست

برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه با حضور اعضاء در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۰ روز دوشنبه در دفتر معاونت برگزار شد.

دومین جشنواره اقتصاد مقاومتی «اقتصاد وفرهنگ» دانشگاه علوم پزشکی بابل دراسفند ماه ۹۳ برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دومین جشنواره اقتصاد مقاومتی اقتصاد و فرهنگ در سه بخش ویژه دانشجویان/اساتید/کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد.