فهرست

تا بیست سال آینده، یک ونیم درجه سانتی گراد بر دمای زمین افزوده می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر عبدالایمان عموئی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط عضو هیئت علمی  دانشگاه، از پدیده تغییر اقلیم بعنوان یکی از  بزرگترین چالش های جهانی خبر داد.

دکتر عموئی گفت: فدراسیون بین المللی بهداشت محیط (International Federation of Environmental Health)(IFEH))، 4 مهر ماه (26 سپتامبر) امسال را با عنوان چالش های تغییر اقلیم، زمان یکپارچگی اقدامات بهداشت محیط جهانی (Climate Change Challenges, time for Global Environmental Health to act in Unison ) در سطح جهانی نامگذاری نمود.

وی با اشاره به اینکه پدیده تغییر اقلیم یکی از بزرگترین چالش های جهانی پیش روی بشر در عصر حاضر می باشد بیان داشت: ما انسانها در هر جا که زندگی می کنیم، این پدیده شوم، سلامت و حیات ما را تهدید می نماید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: بر اساس تحقیقات دانشمندان محیط زیست دنیا، تا بیست سال آینده، یک ونیم درجه سانتی گراد بر دمای زمین افزوده می شود  به طوری که این افزایش دما، تغییرات شگرفی بر سلامت انسان و محیط زیست بر جای خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه  از مهم ترین چالش ها و تهدیدات پدیده تغییر اقلیم، افزایش بروز بیماری های قلبی- عروقی، تنفسی، عفونی و انگلی و همچنین افزایش بروز بلایای طبیعی نظیرسیل، طوفان و کاهش کیفیت منابع آب شرب می باشند.

وی خاطر نشان کرد: عدم سوزاندن پسماندهای خانگی و شهری در شهرها و روستاها، همکاری و مشارکت مردم در مدیریت و جمع آوری پسماندهای خانگی و شهری ، حفظ محیط زیست  و استفاده بهینه از انرژی برق پدیده تغییر اقلیم را کاهش می دهد.

دکتر عموئی تصریح کرد: افزایش و توسعه فضای سبز در شهرها و روستاها توسط مردم و مسئولین، تشویق افراد جامعه به کاشت درخت در مناسبت های مختلف سال، آموزش و ارتقای فرهنگ محیط زیست در افراد مختلف جامعه به ویژه در کودکان مهم ترین راهکارهای پیشگیری و کاهش پدیده تغییر اقلیم می باشد

وی افزود: در راستای کاهش اثرات و پیشگیری از این چالش جهانی، باید همه دولت ها و نیز جامعه جهانی به صورت یکپارچه و مشترک در این زمینه اقدام نمایند.

دکتر عموئی گفت: امید است با افزایش آگاهی و نگرش آحاد مختلف جامعه جهانی ، در یک اقدام مشترک و یکپارچه نسبت به حفظ محیط زیست و به دنبال آن، کاهش اثرات نامطلوب پدیده " تغییر اقلیم " بر سلامت انسان و محیط  زیست، گام های مطلوب و مناسبی برداشته شود.