فهرست

نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست  رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مورخ 4/9/98 برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ریاست دانشگاه ضمن خوشامدگویی در رابطه با مسائل آموزشی، پژوهشی و درمانی سخنانی ایراد نمودند و ضمن قدردانی از اعضاء هیأت علمی بر تلاش بیشتر همکاران هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در زمینه های آموزشی، پژوهشی تاکید کردند و انتظارات هیئت رئیسه دانشگاه از اعضای هیات علمی را بیان نمودند.

در ادامه جلسه رئیس دانشکده دندانپزشکی از رئیس دانشگاه و هیئت رئیسه که توجه ویژه به دانشکده دندانپزشکی را دارند قدر دانی کردند وهمچنین اعضای هیات علمی در رابطه با مشکلات و راه حل ها، نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.