فهرست

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در توسعه علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه دکتر پرویز امری بعنوان مشاور رئیس در توسعه علمی دانشگاه منصوب شد.