فهرست

زمان آزمون مصاحبه تخصصی و فنی برای پذیرش نیروی شرکتی پرستار

زمان آزمون مصاحبه تخصصی و فنی برای پذیرش نیروی شرکتی پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام شد

پیرو اطلاعیه شماره ۳۳ «روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل»:
 
در ارتباط با جذب و پذیرش نیروی شرکتی پرستار از طریق موسسه آوا سلامت، به اطلاع واجدین و داوطلبان می رساند:

جلسه آزمون مصاحبه تخصصی و فنی روز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ راس ساعت ۷:۳۰ در محل EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام میگردد.
بدیهی است عدم حضور در ساعت و تاریخ مذکور به منزله انصراف می باشد.