فهرست

ساعت کاری کلیه کارکنان ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ می باشد

بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

به اطلاع همکاران دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ساعت کاری از روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ ، از ۷:۳۰ صبح  الی ۱۴:۳۰ بعداظهر می باشد.