فهرست

پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از محلول های گندزدا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، با توجه به گسترش بیماریهای عفونی واگیردار مثل کرونا ویروس نیاز به استفاده از محلول های ضدعفونی بیشتر شده است. این امر موجب ایجاد مسمومیت ها و حتی حریق های ناشی از این موضوع شده است.
گفتنی است نکات و توصیه های مرتبط با این موضوع را که در صورت رعایت آنها می توان از این مسمومیت ها و حوادث جلوگیری کرد، به شرح ذیل اعلام می گردد:
نکات ایمنی : 
    هیچ گاه دو ماده شیمیایی متفاوت مثل وایتکس و جوهر نمک یا مواد بر پایه الکل را با هم مخلوط نکنید چرا که می تواند باعث ایجاد موادی با اثرات سمی شدید شود.
    اینکه یک ماده شیمیایی یا ضد عفونی کننده بی بو یا خوشبو باشد، نشانه سمی نبودن آن نیست. بسیاری از مواد سمی در عین سمیت شدید می توانند بی بو یا بی مزه باشند.
    در هنگام تهیه محلول های گندزدا حتما از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
    الکل طبی (اتانول) با الکل صنعتی (متانول) متفاوت است . الکل طبی به عنوان ضد عفونی کننده به کار می رود اما الکل صنعتی به عنوان سوخت در موتورها استفاده می شود و اثرات مخربی روی بینایی دارد. این ماده سمی است و نوشیدن آن باعث کوری یا حتی مرگ می شود.
    ظروف مواد شیمیایی به خصوص مواد سمی و آتش گیر را بعد از استفاده از نظر نشتی یا استحکام چک کنید و درب آنها را محکم کنید.
    در صورت استفاده از مواد آتش گیر مثل الکل طبی یا شوینده های بر پایه الکل حواستان باشد نزدیک شعله نباشید یا کسی در نزدیکی آن محل سیگار روشن نکند.
    مواد شوینده را برچسب گذاری کنید ( اسم و مشخصات) و به خطرناکی آنها اشاره کنید. همچنین از قوطی نوشابه یا شیر برای نگهداری مواد گندزدا استفاده نشود چون می تواند به اشتباه توسط کودکان خورده شوند.
    در زمان استفاده از مواد گندزدا در محل های محبوس مثل حمام و دستشویی در محل را باز بگذارید و از تهویه مناسب آن مطمئن شوید.
    مواد شوینده و ضد عفونی کننده را در دسترس قرار ندهید و سعی کنید درب محل نگهداری آنها را قفل کنید. این امر می تواند از مسمومیت کودکان یا دیگر افراد جلوگیری کند.
    موادی که روی زمین ریخته یا نشت داده است را با مواد جاذب پاک و خشک کنید.
    در مورد ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده اطلاعات کامل کسب کنید.