فهرست

واکسن مشترک کوبا و ایران با تایید اثربخشی آن وارد برنامه واکسیناسیون عمومی کشور می شود

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای کوبا و ایران از ورود این واکسن به واکسیناسیون عمومی کشور پس از تایید اثربخشی آن پس از تزریق دو نوبت واکسن در قالب طرح کارآزمایی بالینی فاز سوم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر احسان مصطفوی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایران و کوبا در بابل گفت: کوبا یکی از کشورهای پیشرفته در بحث واکسن سازی بوده و در گذشته همکاری‌های خوبی با ایران داشته است و در حال حاضر نیز انستیتو پاستور ایران با شرط انتقال تکنولوژی ساخت واکسن با این کشور شروع به همکاری کرده است.

 

                                            

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای ایران و کوبا اظهار داشت: انستیتو پاستور ایران در صد سال اخیر توانسته است در کنترل بسیاری از بیماری‌ها نظیر آبله، وبا، طاعون، حصبه، هاری و سل، اقدامات خوبی را رقم بزند و حال در بحث کرونا نیز با تبدیل این محدودیت به فرصت، برگ زرین دیگری را در تاریخ آن ثبت کرد.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران بیان داشت: انستیتو پاستور ایران از همان اوایل شیوع پاندمی در تلاش بود به ادامه رسالت خود در خدمت‌رسانی برای سلامت مردم بپردازد. یکی از این خدمات تشکیل شبکه آزمایشگاهی تشخیصی کرونا بود که با محوریت انستیتو پاستور ایران و همکاری و مساعدت وزارت بهداشت دنبال شد به طوری که در حال حاضر حدود ۴۰۰ آزمایشگاه تشخیصی کرونا در سطح کشور داریم.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و باز پدید انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بابل در انجام این تجربه ستودنی است، بیان کرد: این انستیتو توانست با یک کار شبانه روزی در هشت شهر از کشور در نقاط مکانی مختلف این طرح با اهمیت ملی و بین المللی را انجام دهد.

وی با ذکر این نکته که تاکنون ۱۲ هزار نفر در این طرح واکسن زده اند و طی دو هفته آتی نیز ۱۲ هزار نفر دیگر مورد تزریق واکسن/واکسن نما قرار خواهند گرفت گفت، امیدواریم این کاندیدای واکسن با موفقیت مسیر خود را در مرحله فاز سوم بالینی طی کند و در مرحله واکسیناسیون عمومی کشور قرار بگیرد.

 دکتر مصطفوی گفت:  با مشخص شدن نتایج کارآزمایی بالینی فاز سوم خوشبین هستیم بتوانیم ظرفیت تولید کشور را روز به روز افزایش دهیم و بر این اساس بتوانیم پاسخگوی نیاز کشور هم با واکسن های تولید داخل و هم با واکسن‌هایی که وارد می‌شوند باشیم.

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای ایران و کوبا ادامه داد: اگرچه جهش‌های ویروس کرونا دغدغه جدی در کنترل کرونا محسوب می‌شود ولی خوشبختانه جهش‌ها بطور جدی روی اثربخشی واکسن‌ها تأثیر نداشته‌اند. بالاخره ذات جهش این است که جزء کوچک ویروس را  دچار تغییر می‌کند ولی لزوماً این گونه نیست که اثرات واکسن را از بین ببرد.

وی ادامه داد: اخیراً کشور کوبا گزارش‌هایی منتشر کرده که گویای این است خوشبختانه این واکسن را  در برابر جهش‌های شناخته شده مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند واکسن در برابر جهش‌های ویروس همچنان ایمنی‌زایی خودش را حفظ می‌کند.