فهرست

شعار روز جهانی بدون دخانیات 2021: " Commit to quit"تعهد برای ترک دخانیات"

 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، 4 تا 10 خرداد 1400 هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.

گفتنی است: شعار ملی هفته بدون دخانیات 1400: تعهد من، ترک قلیان می باشد.

قابل ذکر است: روز شمار هفته ملی بدون دخانیات 1400 به شرح ذیل اعلام گردید: 

سه شنبه.4 خرداد 1400
تعهد من؛ترک قلیان برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و واگیر از جمله کووید-19
چهارشنبه. 5 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت جوانان متعهد
پنج شنبه. 6 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت خانواده های مسئولیت پذیر
جمعه. 7 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت قانونگذاران و دولتمردان
شنبه. 8 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت سازمان های مردم نهاد 
یکشنبه. 9 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت صنایع سلامت محور
دوشنبه. 10 خرداد 1400
تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت نظام سلامت توانمند