فهرست

یک کار خیر ساده؛ درب بطری‌های پلاستیکی را دور نریزید!

درب بطری پلاستیکی جمع کنید و برای بیمارستان‌ها ویلچر بخرید

با جمع‌آوری درب‌های بطری و تحویل آن، در خرید ویلچر برای بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل مشارکت کنید.

این طرح از چند وقت پیش در کشور آغاز شده که بر اساس آن با جمع‌آوری درب‌های پلاستیکی بطری، ویلچر تهیه می‌شود.

این درب‌ها کوچک هستند و زود زیر خاک می‌روند و چند صد سال طول می‌کشد تا تجزیه شوند و آلودگی زیست محیطی در پی دارند و از سوی دیگر ارزش این نوع پلاستیک بیشتر از سایر پلاستیک‌ها است و خوب به فروش می‌رود.

اساتید، دانشجویان و همکاران عزیز می‌توانند پلاستیک‌های جمع شده را در استندهای جمع آوری درب بطری که توسط مدیریت پسماند شهرداری بابل نصب شده، قررار دهند

استندهای جمع آوری درب بطری در دانشگاه علوم پزشکی بابل جنب سلف و بوفه و در بیمارستان آیت ا... روحانی جنب نگهبانی اصلی و در بیمارستان یحیی‌نژاد جنب بوفه نصب شده است.

 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل