فهرست

بازدید دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مراسم اختتامیه اردوی جهادی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر ربیعی ریاست محترم دانشگاه به همراه معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه  دکتر عمویی ، مشاور و  رئیس دفتر ریاست  دانشگاه دکتر هاشمی و مدیر دانشجویی آقای گیلکی بیشه در مراسم اختتامیه اردوی جهادی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه مورخ 31 مرداد  در  منطقه بندپی شرقی.فیروزجاه . روستای محروم  تورسو بازدید نمودند .

گفتنی است : دکتر ربیعی رئیس دانشگاه به همراه تعدادی از پزشکان شرکت کننده در اردوی جهادی از بیماری که چند ماهی در بستر بیماری بود دیدن کردند.ودستور پیگیری درمان در مراکز درمانی جهت بهبودی را خواستار شدند.