فهرست

بازدید رئیس دانشگاه از موسسه خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه به همراه هیأت رئیسه از مرکز نگهداری معلولین نوشیروانی بابل یکشنبه ۲۱ مردادماه ۹۷ بازدید نمودند.

اجتماعی شدن سلامت، یک ضرورت است نه یک انتخاب

دکتر ایازی تاکید کرد: اجتماعی شدن سلامت با مشارکت مردمی، همکاری‌های بین‌بخشی و برقراری عدالت در سلامت روی خواهد داد و اجتماعی شدن سلامت در نگاه و رویکردهای روزآمد، یک ضرورت است نه یک انتخاب.