فهرست

گزارش تصویری گرامیداشت روز فوریت های پزشکی و اورژانس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر قاسم‌زاده معاون درمان بهمراه جمعی از مسئولین دانشگاه به مناسبت گرامیداشت روز فوریت های پزشکی و اورژانس از مرکز ۱۱۵ اورژانس بابل بازدید نمودند.

گزارش تصویری از بازدید نهایی کمیسیون کاشت حلزون کشور از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بازدید نهایی کمیسیون کاشت حلزون کشور با حضور دکتر خصالی دبیر شورای عالی پزشکی و دبیر کمیسیون کاشت حلزون کشور و همچنین دکتر رجعتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از امکانات دانشگاه علوم پزشکی بابل و بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) انجام گرفت.

دانش‌آموزان از اشتراک گذاری لوازم تحریر و تغذیه خودداری کنند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر جوانیان از مدارس بعنوان یکی از محل های پرخطر برای تشدید بیماری کرونا خبر داد و گفت: دانش‌آموزان از اشتراک گذاری لوازم تحریر و تغذیه خودداری کنند.