فهرست

اطلاعیه /برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما در شهریور ماه 96

سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته( ایران فارما)، همچنین دومین نمایشگاه کتابهای تخصصی علوم دارویی و پزشکی دانشگاهی و اولین نمایشگاه رسانه های سلامت محور در محل مصلی بزرگ تهران مورخ 21 لغایت 23 شهرویر ماه 1396 با حضور سازمان غذا و دارو،سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و جمع کثیری از شرکت های دارویی و صنایع وابسته به آن برگزار خواهد شد.
 از علاقمندان جهت حضور و بازدید از نمایشگاه فوق الذکر دعوت بعمل می آید.