فهرست

پنجم شهریور روز داروساز گرامی باد

پنجم شهریور و زادروز گرانمایه مسلمان ایرانی ، محمدبن زکریای رازی شیمی‌دان بزرگ ایرانی را به همه زحمت کشان این عرصه تبریک ، تهنیت و مبارک باد