فهرست

اطلاعیه/مراسم بزرگداشت هفته دولت (جشنواره شهید رجایی ) و روز کارمند

مراسم بزرگداشت هفته دولت (جشنواره شهید رجایی ) و روز کارمند دوشنبه سیزدهم شهریور ماه از ساعت 13-10 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار میگردد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مراسم بزرگداشت هفته دولت (جشنواره شهید رجایی ) و روز کارمند  روز دوشنبه سیزدهم شهریور ماه از ساعت 13-10 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار میگردد از علاقمندان جهت شرکت در برنامه دعوت بعمل می آید .