فهرست

اطلاعیه تمدید فراخوان /پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگا ه های علوم پزشکی سراسر کشور را برگزار می نماید.

گفتنی است : مهلت ثبت نام از تاریخ 96/6/21 لغایت 96/6/25 می باشد

علاقمندان جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://vums.ac.ir  ویا با شماره : 098218850403 تماس حاصل نمایند.