فهرست

ماماها حافظ سلامت دو گروه مادر وفرزند می باشند

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما و دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی بیان داشت :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما و دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی بیان داشت :ماماها حافظ سلامت دو گروه مادر وفرزند می باشند . مادری که در حال زایمان است و دعای این مادر در هر لحظه مستجاب است واولین دستی که حس می کند دست توانایی شماست چه سعادتی بالاتر  از این که پاکترین موجود خداوند را اول شما حس می کنید چه نعمتی بزرگتر از این وقتی چشم می گشاید سیمای مهربان شما را می بیند.