فهرست

ملاقات آقای دکتر جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر ربیعی رئیس سابق دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ملاقات آقای دکتر جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر ربیعی رئیس سابق دانشگاه وتقدیم دسته گل از طرف همه دانشگاهیان به ایشان ساعت 7 صبح روز سه شنبه  دراولین روز مسئولیت جدید ایشان مقابل منزل دکتر ربیعی در بابلسر.یادآوری می شود آقای دکتر جلالی به همراه هیئت رئیسه، جناب آقای دکتر ربیعی را از بابلسر تا بیمارستان شهید بهشتی بابل همراهی کردند.