فهرست

نشست رییس بیمه سلامت استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،نشست دکتر ظفرمند رییس بیمه سلامت استان با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت تعاملات بیمه ای وپرداخت معوقات بیمه ای مربوط به بیمه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.