فهرست

ویزیت 26200 بیمار در ایام نوروز

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از خدمات رسانی مطلوب به بیماران مراجعه کننده در مراکز درمانی دولتی وخصوصی در ایام نوروز خبر داد وگفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی در ایام نوروز در دسترس بودن پزشکان در بیمارستان می باشد خوشبختانه در ایام تعطیلات نوروز همه پزشکان محترم وهمکاران کادر درمانی وبهداشتی به صورت شبانه روزی مشغول به خدمت رسانی به بیماران و مسافران نوروزی بودند.

دکتر جلالی با اشاره به گزارش عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بابل طی 22 روز که از تاریخ 96/12/25 شروع ودر تاریخ 97/1/17 به پایان رسیده است اینطور بیان کرد وگفت: ستاد سلامت  نوروزی دانشگاه در بیمارستان آیت الله روحانی مستقر و با حضور همکاران متعددی از معاونت های مختلف، مشاوران وکارشناسان که در امر بهداشت، درمان و آموزش مشارکت داشتند تشکیل شد. که در این مدت تعداد کل بیماران ویزیت شده در اورژانس ها 26200 نفر، بستری شده 4518 ، تعداد مراجعه به اورژانس های سرپایی 18539 نفر ، تعداد مراحعین مصدومین تصادفی به اورژانس ها 373 نفر، تعداد جراحی های انجام شده 565 نفر، تعداد مسافران ویزیت شده در اورژانس ها 2675 نفر ، تعداد زایمان طبیعی213 نفر، تعداد سزارین246 نفر، تعداد بیماران فوتی 45 نفر وتعداد کل تماس با اورژانس 115، 5600 نفر دانست.

دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل: در خاتمه از کلیه پزشکان، کارشناسان و همکاران کادر درمانی که در ایام نوروز به صورت شبانه روزی تلاش می کردند تقدیر وتشکر بعمل آورد.