فهرست

مرکز مشاوره وارائه مراقبت های پرستاری در شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز مهر مادر ، مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری با نام موسس نادعلی قربان پور به آدرس : میدان شهید کشوری طبقه فوقانی داروخانه شبانه روز دکترصالحیان تلفن مرکز 32261845 تلفن همراه : 09111120830 جهت خدمت به همشهریان بابلی فعال می باشد.