فهرست

اطلاعیه / برگزاری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،  یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری روز یکشنبه مورخ 97/2/16  در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار می شود.

قابل ذکر است :  از کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان وعلاقمندان به آموزش دعوت بعمل می آید.