فهرست

اطلاعیه / برگزاری کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب دربیماران مبتلا به  بیماریهای عروق کرونر زمان:97/2/20 درسالن اجتماعات  بیمارستان آیت الله روحانی بابل برگزار می نمایند.

قابل ذکر است : این کنفرانس دارای امتیاز بازآموزی می باشد

شرکت کنندگان می توانند از تاریخ اطلاع تا 10 صبح 20/2/97 به آدرس الکترونیکی babol.ircme.ir مراجعه نمایند.