فهرست

اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی نوین تحت عنوان "Increase your chances for publication"

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه کارگاه مقاله نویسی نوین با حضور دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ با حضور کم سابقه اعضاء محترم هیات علمی و پژوهشگران علاقمند در سالن امام علی معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

شایان ذکر است زمان دقیق جلسه دوم کارگاه مذکور که در تابستان برگزار خواهد شد متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.