فهرست

اطلاعیه/جدول زمانبندی سانس های اختصاصی استخر غدیردانشگاه

جدول زمانبندی سانس های اختصاصی دانشگاه جهت استفاده از استخر مجموعه غدیر در طول هفته برای کارکنان و دانشجویان و اعضای هیئت علمی اعلام شد.

 

ایام هفته

صبح ها

ظهرها

شب ها

شنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

واحد آموزشی تربیت بدنی (۲) پسران

آموزشی فرزندان کارکنان

 

ساعت ۲۰ الی ۲۴

کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه (ویژه آقایان)

یکشنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

واحد آموزشی تربیت بدنی (۲) دختران

آموزشی فرزندان کارکنان

 

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۴

کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه (ویژه آقایان)

دوشنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

واحد آموزشی تربیت بدنی (۲) پسران

آموزشی فرزندان کارکنان

 ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

تمرین تیم منتخب دانشجویان و کارکنان دانشگاه ویژه آقایان

ساعت ۲۴-۲۲

ویژه دانشجویان پسر دانشگاه

سه شنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

واحد آموزشی تربیت بدنی (۲) دختران

آموزشی فرزندان کارکنان

   

چهارشنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

واحد آموزشی تربیت بدنی (۲) پسران

آموزشی فرزندان کارکنان

 

ساعت ۲۲ الی ۲۴

کلیه کارکنان دانشگاه (آقایان)

پنجشنبه

ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰

آموزش فرزندان کارکنان

تمرینات تیم دانشجویی و کارکنان دانشگاه

(ویژه خانم ها)

ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷

اختصاصی کارکنان و دانشجویان دانشگاه ویژه خانم ها

ساعت ۱۸ الی ۲۴

اختصاصی دانشگاه ویژه آقایان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه (آقایان)