فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم هیات علمی

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه میرساند کارگاههای آموزشی  اخلاق در انتشار آثار پژوهشی (یک روزه) و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی (دو روزه) در مهر ماه سالجاری بترتیب در دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود و مازندران برگزار میگردد. لذا با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه تعداد محدودی سهمیه برای حضور پژوهشگران علاقه مند این دانشگاه در کارگاههای مذکور فراهم آمده است. لذا علاقمندان می توانند جهت شرکت در کارگاه های مذکور تا تاریخ 97/4/10  با دفتر کمیته اخلاق معاونت تحقیقات ( خانم بالغی، شماره تلفن مستقیم 32207918 یا داخلی 380) تماس حاصل نمایند.