فهرست

تغییر ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بر اساس نامه استانداری مازندران مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات سطح استان، ساعت شروع و پایان کار دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای سه شنبه الی پنج شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۲ الی ۹۷/۴/۱۴ یک ساعت زودتر از روزهای عادی اعلام می گردد.