فهرست

عیادت مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال از بیماران سرطانی کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم ملی فوتبال از بیماران سرطانی کودکان امیرکلا عیادت نمودند.

گفتنی است : در این دیدار  پورعلی گنجی  جهت تقویت روحیه و قوت قلب به بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان کودکان امیرکلا حضور یافت و لحظات شادی در بین بیماران ایجاد کرد.