فهرست

نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کشور با دکتر زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کشور با دکتر زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با موضوعیت مسائل روز حوزه سلامت، وضعیت دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی در دفتر اداره آمار و فناوری دانشگاه  برگزار شد.

در این نشست دکتر شهبازی : درباره مشکلات دارویی از جمله کمبود داروهای نظیر وارفارین، داروهای شیمی درمانی، تالاسمی ، کمبود نقدینگی جهت خرید دارو ، پرداخت نقدی جهت خرید اکثر دارو ها را عنوان داشتند.