فهرست

نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کشور با دکتر زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کشور با دکتر زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با موضوع برنامه عملیاتی روابط عمومی در سالجاری در دفتر  روابط عمومی دانشگاه  برگزار شد.