فهرست

رونمایی از اولین سامانه ی هوشمند فوریت پزشکی و ارتباط بیمار با کادر درمانی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین سامانه ی هوشمند "فوریت پزشکی و ارتباط بیمار با کادر درمانی" توسط دانشجوی رشته پزشکی در رونمایی شد.

گفتنی است اولین سامانه ی هوشمند "فوریت پزشکی و ارتباط بیمار با کادر درمانی" در مرکز رشد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط یکی از فناوران مرکز و دانشجوی رشته ی پزشکی این دانشگاه، آقای فاضل ترخان متشکل از 6 اپلیکیشین برای کاربرهای مختلف رونمایی شد.

 6 اپلیکیشین برای کاربرهای مختلف و با نام های:

1-SEMSP(Smart Emergency Service-Personal): کاربری برای عوام

2-SEMSA(Smart Emergency Service- Ambulance): کاربری برای تیم فوریت پزشکی

3-SEMSD(Smart Emergency Service-Doctor): کاربری برای متخصص طب اورژانس

4-SEMSF(Smart Emergency Service-Family): کاربری برای اعضای خانواده

5-SEMSH(Smart Emergency Service-Hospital): کاربری برای اپراتور بیمارستان

6-SEMSCO(Smart Emergency Service-Company): کاربری برای اپراتور اورژانس

 سامانه ی مذکور جهت دسترسی آسان و ارتباط تسهیل شده جهت اعلام نیاز به فوریت پزشکی(115) و همچنین اعضای خانواده با کاربری بسیار ساده طراحی شده است

این سامانه دارای امکانات متعددی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.  وجود ریجستری برای کاربران عادی و ایجاد پرونده ی الکترونیکی بیماران در هنگام نصب اپلیکیشین SEMSP

2.  وجود ریجستری برای کاربران کادر درمانی(بر اساس اسامی تیم اورژانس) و آگاهی همزمان و مشترک اعضا از بیمار مربوطه که موجب سرعت عملکرد و افزایش دقت کار می شود.

3.  امکان موقعیت یابی بیمار توسط کادر درمانی

4.  امکان انتخاب نوع حادثه و جراحت بر روی تصاویر توسط بیمار

5.  امکان ارتباط با بیمارستان ها برای بیمار و بخش های مختلف بیمارستانی

6.  امکان ارسال تصاویر و یا فیلم از محل حادثه برای سامانه ی هوشمند توسط بیمار در صورت تمایل و اطلاع رسانی به کادر درمانی از شرایط بوجود آمده برای بیمار

7.  امکان مانیتورینگ مستقیم فرد مورد نظر

8.  حالت جعبه ی سیاه هوشمند، که پس از اعلام نیاز توسط بیمار، گوشی همراه شروع به ضیط وقایع به صورت صوتی و تصویری و ذخیره سازی اطلاعات بر روی سرور می نماید.

9.  امکان دسترسی به اطلاعات بیمار توسط کادر درمانی 

10.  امکان ارسال اطلاعات بیمار و درخواست کمک توسط تیم فوریت پزشکی از متخصص طب اورژانس جهت تصمیم گیری بر بالین بیمار و یا قبل از رسیدن به بیمار که می تواند قضاوت و نتیجه گیری را از راه دور با سرعت بیشتری برای بیمار ایجاد کند.

11.  قابلیت ثبت پرونده های پزشکی بیمار و داروهای مصرفی و بیماری های فعال توسط کاربر جهت اطلاع رسانی و آگاهی سامانه و ارسال پرونده بیمار به کادر پزشکی در زمان فعال شدن اپلیکیشن در حالت اورژانسی.