فهرست

دکتر سالاریان زاده رئیس مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در دومین همایش کشوری وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش وتوسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سالاریان زاده رئیس مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در دومین همایش کشوری وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش وتوسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت در طی سخنانی به  مهمترین چالش‌های حوزه سلامت، ساختار موجود و مطلوب مدیریت سلامت کشور  مدیریت منابع سلامت چالش‌های آینده سلامت در تامین ،  منابع تامین مالی پایدار سلامت ، مدیریت نیروی انسانی مطلوب برای آینده در حوزه سلامت اشاره کرد.

دکتر سالاریان زاده مهمتریت چالش ها را اینطور بیان کرد:زیاد شدن بیماری‌ها، بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم، گرانی داروها و ابزارهای تشخیصی با تکنولوژی بالاتر،مزمن شدن بیماریها،  عوارض اجتماعی که بر اثر تغییرات آب و هوا ایجاد می‌شود‌،پیر شدن جمعیت

وی ادامه دادو گفت؛ روندهایی که می تواند بر سلامت اثر مثبت بگذارد. بالا رفتن سطح سواد سلامتی مردم و درک بهتر مفهوم خودمراقبتی، ارتقا فناوری ارتباطات، بالا رفتن ثروت عمومی جامعه، دقیق‌تر شدن روش‌های تشخیصی و درمان، بالاتر رفتن اولویت سلامت از دید مسئولین و مردم می باشد.

 رئیس مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت بهداشت اهم اشکالات ساختار سلامت جامعه را اینطور بیان کرد وگفت؛عدم وجود تولیت متمرکز، مدیریت/حاکمیت متمرکز دولتی در وزارت، فقدان و یا ناقص بودن نقشه‌های راه، مشخص نبودن قواعد بازی در سطوح مختلف، اشکالات در ساختار (از لایه‌های سخت یعنی تشکیلات تا لایه‌های نرم یعنی گفتمان) ایشان ساختار مطلوب سلامت جامعه را سیاستگذاری واحد،مدیریت غیرمتمرکز،مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تفهیم وظایف و بازی بر اساس قواعد و مقررات، تغییر گفتمان کاری، اصلاح تشکیلات به نگاه روان شدن نه فربه شدن دانست. وی همچنین مشکلات منابع مالی سلامت را اینطور بیان کرد؛ اتکا زیاد به منابع دولتی،اشکال در تعادل هزینه و درآمد، ضعف در پایداری منابع،  عدول از اجرای کامل قوانین و مقررات بالا دستی، هدر رفت منابع و عدم توجه عمیق به شیوه مدیریت صحیح منابع

وی در پایان از مدیران واعضای ستاد اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت برگزاری همایش تقدیر وتشکر کرد.