فهرست

رسیدگی به تقاضا ومشکلات مردم در ملاقات عمومی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، برنامه چهره به چهره مردم با دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل صبح روز سه شنبه 12 دی ماه 96 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

هدف از این ملاقات جهت دسترسی آسانتر مردم به مسئولین جهت رسیدگی به کارهایشان وحل مشکلات می باشد.