فهرست

ارائه خدمات دندانپزشکی درمراکز خصوصی،درمانگاههای شبانه روزی لبخند وشبنم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در راستای طرح تحول سلامت و ارتقاء خدمات رسانی وعدالت  به دسترسی  اقشار مختلف مردم در دسترسی به خدمات دندانپزشکی، مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی و مراکز خصوصی ، درمانگا ههای شبانه روزی لبخند وشبنم آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز می باشند.