فهرست

اطلاعیه/ چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران

چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران 18 الی 22 اردیبهشت 1396در تهران، مرکز همایش های رازی برگزار میگردد

 چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران  18 الی 22 اردیبهشت 1396در تهران، مرکز همایش های رازی  برگزار میگردد .علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر با شماره 30-26401420 تماس ،یا به آدرس سایت www.iraos.org  مراجعه نمایند .