فهرست

اطلاعیه/برگزاری ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

گفتنی است : آخرین مهلت ثبت نام 10تیرماه می باشد

انجمن مدیریت سبز ایران براساس ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبزرا مورخ 14 تیرماه 96 در انجمن مدیریت سبز ایران (تهران) برگزار می نمایند

گفتنی است : آخرین مهلت ثبت نام 10تیرماه می باشد

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت : www.iran.gma.com ویا با تلفکس: 88515421-88515526 تماس حاصل نمایند.