فهرست

دومین جشنواره اقتصاد مقاومتی «اقتصاد وفرهنگ» دانشگاه علوم پزشکی بابل دراسفند ماه ۹۳ برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دومین جشنواره اقتصاد مقاومتی اقتصاد و فرهنگ در سه بخش ویژه دانشجویان/اساتید/کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد.

برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه با حضور اعضاء در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۰ روز دوشنبه در دفتر معاونت برگزار شد.