فهرست

بیمارستان ها

آدرس و شماره تماس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل

مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد

 

آدرس :بابل ، خیابان مدرس ، خیابان مصطفی خمینی

تلفن :۰۱۱-۳۲۲۳۵۹۴-۷

فکس :۰۱۱-۳۲۳۳۵۰۳


مرکز آموزشی درمانی  شهید بهشتی

 

آدرس: بابل ، خیابان شهید سرگرد قاسمی

 تلفن: ۰۱۱-۳۲۲۵۲۰۷۱

 فکس: ۰۱۱1-۳۲۲۵۱۶۶۴


 مرکز آموزشی درمانی  کودکان شفیع زاده امیرکلا


آدرس: بابل- اميركلا- بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا

تلفن: 3-01132354951

فکس: 01132340656


مرکز پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر

 

آدرس:   بابلسر - خيابان شريعتي -جنب شيلات 

شماره تلفن گویا : ۰۱۱۳۵۲۸۹۲۵۹                                

شماره فکس مرکز : ۰۱۱۳۵۲۸۹۲۶۲     


مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

 

آدرس: بابل، بالاتر از پل محمد حسن خان، ترک محله، مرکز آموزشی درمانی باروری و ناباروی فاطمه الزهرا(س)

تلفن: ۰۱۱۳۲۲۷۴۸۸۱ - ۳۲۲۷۴۸۸۰

فکس: ۳۲۲۷۴۸۸۰


مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور

 

آدرس :مازندران، شهرستان بابل، شهر مرزیکلا، مرکز آموزشی درمانی ۱۷شهریور بابلکنار

تلفن :۰۱۱-۳۲۶۳۷۳۰۰ * ۰۱۱-۳۲۶۳۷۴۰۰ *۰۱۱-۳۲۶۳۷۵۰۰

فکس :۰۱۱-۳۲۶۳۷۶۱۱


مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (ره)

 

آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی(ره)

تلفن: ۰۱۱۳۲۲۳۸۳۰۰

فکس: ۰۱۱۳۲۲۳۸۳۰۹