فهرست

بیمارستان ها

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل

بيمارستان شهيد يحيي نژاد    

  آدرس: بابل - خيابان شهيد مدرس/خيابان شهيد مصطفي خميني - بيمارستان شهيد يحيي نژاد  

تلفن : 7-2223594-0111  فاكس: 2290181-0111   Email: yahyanejad@mubabol.ac.ir    

    

 بيمارستان شهيد بهشتي

 آدرس: بابل - ميدان كشوري - بيمارستان شهيد بهشتي  تلفن :5-2252071  0111

فاكس: 2251664-0111  كدپستي: -47176    Email : beheshti@mubabol.ac.ir

 

 بیمارستان آیت الله روحانی

  آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - بیمارستان آیت الله روحانی تلفن : 5-2229591-0111  

فاكس: 2290181-0111  كدپستي: 47745-47176     Email : rohani@mubabol.ac.ir       

 

 مركز آموزشي درماني كودكان اميركلا 

  آدرس:بابل- اميركلا- مركز آموزشي درماني كودكان اميركلا  تلفن :5-3242151-0111  

فاكس: 3240656-0111   Email: amirkola@mubabol.ac.ir

 

 بيماريتان شهيد رجايي بابلسر

  آدرس: بابلسر - خيابان شريعتي -جنب شيلات  - بيماريتان شهيد رجايي بابلسر  تلفن : - 5289252- 0112  

فاكس: 5289257-0112      Email: rarjaee@mubabol.ac.ir

        

 مرکز آموزشی درمانی باروری و ناباروی فاطمه الزهرا(س)

  آدرس : بابل، بالاتر از پل محمد حسن خان، ترک محله، مرکز آموزشی درمانی باروری و ناباروی فاطمه الزهرا(س)

تلفن: 2-2274881-0111دور نگار 2274880-0111 Email : fatemehzahra@mubabol.ac.ir

 

 مركز آموزشي درماني 17 شهريور

  آدرس: بابل - بابلكنار-شهر مرزيكلا - مركز آموزشي درماني 17 شهريور  تلفن : -3562611 -0111 

 فاكس: 3562600-0111       Email: 17shahrivar@mubabol.ac.ir