فهرست

اطلاعیه / برگزاری همایش دستاوردها و چالش های برنامه پزشک خانواده شهری

  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل، همایش دستاوردها و چالش های برنامه پزشک خانواده شهری پنج شنبه ۱۸ بهمن ۹۷ ساعت ۸ صبح الی۱۲ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل  برگزار می شود.

گفتنی است محورهای همایش: اهمیت و ضرورت پویا سازی برنامه پزشک خانواده، پزشک خانواده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نظام ارجاع، بهره مندی جمعیت تحت پوشش، رضایت مندی بیماران، آشنایی و نگرش اعضای خانوار، ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری ایران، وضعیت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی، رضایت مندی پزشکان خانواده و مراقبین سلامت، سامانه سیب و رایگان بودن خدمات می باشد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت : healthmubabol@gmail.com یا با شماره تلفن 32368443-011 تماس حاصل نمایند.