فهرست

انتصاب دکتر خیرخواه بعنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه ، دکتر فرزان خیرخواه بعنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه  منصوب شد و از زحمات دکتر پرویز امری تقدیر بعمل آمد.