فهرست

ارائه خدمات اورژانس دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ذاکریان

 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، به اطلاع می رساند در راستای ارائه خدمات اورژانس دندانپزشکی، مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ذاکریان واقع در چهارراه گله محله روبروی آرامگاه گله محله آغاز به کار نموده است.