فهرست

رئیس انستیتو پاستور ایران در بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران از محل اجرای مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک ایران و کوبا در بابل بازدید نمودند.