فهرست

خوشحالم آخرین نفر دریافت‌کننده واکسن ایران کوبا بودم

بهزاد رستمی «آخرین دریافت‌کننده واکسن ایران کوبا در بابل»:

 از تمام کادر پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بابل نهایت تقدیر و تشکر را دارم که از بدو ورود راهنمایی‌ها و آزمایش‌های لازم رو انجام دادند.

آرزو میکنم همه‌ ی مردم ما سالم و سلامت باشند و شرایط دریافت این واکسن را داشته باشند.

امیدوارم مبارزه با این بیماری ادامه پیدا کرده و در آینده بسیار نزدیک بر این بیماری فائق بیایم.

خوشحالم نفر آخری بودم که در سطح کشور این واکسن رو دریافت کردم.