فهرست

فراخوان «نیماد» برای اعطای گرنت به محققان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی از انتشار فراخوان «نیماد» برای اعطای گرنت به محققان خبر داد

                                                                                                     

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، یازدهمین فراخوان اعطای گرنت اصلی، گرنت محقق جوان، گرنت بااعتبارمحدود و گرنت مقاله برتر به محققان و دهمین فراخوان اعطای گرنت پژوهشگرفرهیخته را منتشر کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  افزود: مهلت ارسال طرح‌ها از اول لغایت ۳۱ خرداد است و  تمدید نخواهد شد.
این مسئول با اشاره به طرح‌های ارایه شده در گرنت اصلی، محقق جوان، اعتبار محدود، مقاله برتر بیان داشت:  باید منطبق با محورهای ارایه شده در فهرست اولویت‌های کمیته‌های نیماد و دستورالعمل ارایه شده در راهنمای متقاضیان باشند.  
وی ادامه داد: اولویت‌های کمیته آسیب‌شناسی، ژنتیک و سلول‌های بنیادی، اولویت‌های کمیته بیماری‌های غیرواگیر، اولویت‌های کمیته بیماری‌های واگیر،اولویت‌های کمیته خون‌شناسی و سرطان،اولویت‌های کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان،اولویت‌های کمیته فناوری و نوآوری در علوم پزشکی واولویت‌های کمیته کشف و ارزیابی دارو از محورهای ارائه شده می باشند.