فهرست

دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با جدیت پیگیر تخصیص مجوزهای استخدامی برای پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‌پزشکی بابل از پیگیری مجدانه این دانشگاه در تخصیص مجوزهای استخدامی برای پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دکتر شبستانی‌منفرد معاون توسعه دانشگاه در جوابیه ای نسبت به تجمع  همکاران پرستار با قرارداد ۸۹ روزه در ایام کرونا گفت: این دانشگاه، قدردانی از زحمات کادر بهداشت و درمان که در دوره بحرانی شیوع بیماری کرونا بصورت داوطلبانه در قالب قرارداد ۸۹ روزه فعالیت نمودند را بر خود فرض دانسته و علیرغم درج عنوان قرارداد موقت و همچنین منوط کردن ادامه همکاری به ادامه همه گیری بیماری مذکور و تداوم شرایط بحران، هیچگاه بدنبال تعدیل نیرو و قطع همکاری با ایشان نبوده است و در حال حاضر نیز ادامه قرارداد برخی از این عزیزان برقرار است.

 

وی عنوان کرد: با توجه به ورود قانونی و تکلیفی نیروهای استخدامی قبول شده در آزمون بهمن ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ و عدم تخصیص منابع مالی و اعتباری جدید از طرف سازمانهای ذیربط کشور، جذب نیروی جدید و ادامه همکاری نیروی های مذکور ، تا این زمان میسر نشده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: با تمام این مشکلات و مضیقه‌های مالی و قانونی، در جهت تکریم این قشر زحمتکش و تقدیر از ایثار ایشان در طول دوره بحرانی یاد شده، دانشگاه پیگیر تخصیص مجوزهای استخدامی در سال جاری(با مکاتبه با مراجع ذیربط) می باشد تا راهکاری در جهت جذب و بکارگیری مستقیم این عزیزان با اخذ مجوزهای لازم و در فضای غیر رقابتی و آزمونی بیابد.