فهرست

پوشش بیمه ای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: پوشش بیمه ای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان است.

 

به گزارش وبدا، دکتر بهرام عین اللهی گفت: برای اجرای طرح دارویاربه شکلی که باعث رضایتمندی همه مردم شود طبق مصوبه ای که درآخرین جلسه بیمه ها داشتیم مقرر شد خدمات بیمه ای در طرح دارویاربرای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان شود.

وی افزود: افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع نداده اند در این مدت فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه بیمه سلامت نسبت به بیمه خود اقدام کنند و آزمون وسع بدهند.
وزیر بهداشت بیان داشت: در طرح دارویار افرادی که نسخه دارند و تحت پوش بیمه هستند می توانند از خدمات دارویی با نرخ کم برخوردار شوند. در این طرح افزایش قیمت دارو نخواهیم داشت و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت داروها نیز خواهیم بود.

 

دکتر عین اللهی افزود: در این مدت سه ماه تمام خدمات اعم از خدمات درمانی، نه فقط دارو برای مردم رایگان خواهد بود فقط خواهش می کنیم افراد فاقد بیمه در این سه ماه نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.
وی در پایان گفت: در قانون بودجه رقمی معادل سه میلیارد دلار برای مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی در بخش سلامت لحاظ شده است.