فهرست

نشست معاونین تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل، گلستان، شاهرود، سمنان در بابل برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه تحقیقات و‌فناوری با حضور معاونین و‌ مدیران تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی گلستان، سمنان، شاهرود و بابل به میزبانی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالن توانمندسازی برگزار شد.

 در این نشست، تجارب موفق دانشگاههای منطقه در حوزه ی تحقیقات و فناوری به اشتراک گذاشته شد.