فهرست

۲۶ درصد بستری در بیمارستان‌های بابل در موج هفتم کرونا غیر بابلی هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ۲۶ درصد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های زیر مجموعه این دانشگاه غیر بومی هستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مظفرپور رئیس دانشگاه گفت:  در بین پنج بیمارستان شهرستان بابل، بیمارستان آیت الله روحانی با پذیرش ۵۲ درصد بیماران بالاترین سهم پذیرش را دارند  که ۵۱ درصد بیماران بستری را مردان و ۴۹ درصد را بانوان تشکیل می دهند.
دکتر سیدعلی مظفرپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: از مجموعه بیماران ، ۷۴ درصد اهل شهرستان بابل و ۲۶ درصد از سایر استان ها و دیگر شهرهای استان مازندران هستند که بیشتر بیمارانی که از شهرهای مازندران به بیمارستان های بابل ارجاع داده می شوند، دارای حال وخیم هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار این که ۵۵ درصد از این افراد کمتر از سه  نوبت واکسن زدند، اذعان داشت: ۸۲ درصد از موارد نیز بیش از ۶ماهه از آخرین نوبت واکسن افراد گذشته است و میانگین سنی بیماران بستری ۵۳ سال است.
وی با بیان اینکه نیمی از بیماران ظرف ۲ روز از شروع علایم به بیمارستان مراجعه داشتند، اضافه کرد: گروه سنی ۶۰ الی ۷۹ سال بیشترین فراوانی و گروه سنی  پنج تا  ۹ سال با یک مورد کمترین فراوانی بیماران کرونایی به ثبت رسیده است.
مظفر پور با بیان اینکه درد عضلانی، تب و سرفه شایع ترین علایم اولیه گزارش شده توسط بیماران بوده اند،  اظهار داشت:  از کل موارد فوتی در پیک هفتم ۴۰ درصد سابقه تزریق واکسن نداشتند، ۲۵ درصد تنها یک دز و ۳۵ درصد ۲ دز تزریق واکسن داشتند.